Link Logo
ભગવાન સ્વામિનારાયણના વિદ્યાદાન અને અભયદાનના આ ગુરુકુલ રૂપી સદાવ્રતમાં આપનું નાનકડું યોગદાન પણ આપના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ સાથે અનેક આબાલ-વૃદ્ધોના જીવનમાં સંસ્કારોની સુવાસ પ્રસરાવશે...
Donate to Gurukul Seva
Donation
Total ₹0.00
Note: Donation by Indian Citizens only