Link Logo
ભગવાન સ્વામિનારાયણના વિદ્યાદાન અને અભયદાનના આ ગુરુકુલ રૂપી સદાવ્રતમાં આપનું નાનકડું યોગદાન પણ આપના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ સાથે અનેક આબાલ-વૃદ્ધોના જીવનમાં સંસ્કારોની સુવાસ પ્રસરાવશે...

Pay to VPA

SGRS.04@cmsidfc
Note: For any query, offline/abroad donors can contact us on Whatsapp +91 95124 41133